Байгууллага тус бүрээр үйлчилгээ авсан иргэдийн тоон мэдээлэл
Байгууллага Өмнөх жил Энэ жил
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 3922 1492
Кадастрын зураглал 1 0
Операторын үйлчилгээ /Лавлагаа/ 5677 3437
Татварын хэлтэс 8 0
Улсын бүртгэлийн хэлтэс 5554 2486
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар 9333 2367
Хурдан 0 499
Эрчим 953 294
25448 10575
70321111
Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авах утас
Үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх
Үйлчилгээ авсны дараа 99207797 дугаараас танд ирсэн үйлчилгээний ID дугаарыг дээрх нүдэнд оруулна
Үйлчилгээ авах үед бүртгүүлсэн дугаар буюу үйлчилгээний ID дугаар ирсэн утасны дугаарыг дээрх нүдэнд оруулна
Өнөөдөр үйлчилгээ авсан иргэдийн тоон мэдээлэл
Өвөрхангай аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Утас : +976 7032 1111, Имэйл : @yahoo.com

© Веб системийг Д.Очирбат 2020 он