Байгууллага тус бүрээр үйлчилгээ авсан иргэдийн тоон мэдээлэл
Байгууллага Өмнөх жил Энэ жил
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 3922 1670
Кадастрын зураглал 1 0
Операторын үйлчилгээ /Лавлагаа/ 5677 3808
Татварын хэлтэс 8 0
Улсын бүртгэлийн хэлтэс 5554 2843
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар 9333 2749
Хурдан 0 599
Эрчим 953 392
25448 12061
70321111
Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авах утас
Үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх
Үйлчилгээ авсны дараа 99207797 дугаараас танд ирсэн үйлчилгээний ID дугаарыг дээрх нүдэнд оруулна
Үйлчилгээ авах үед бүртгүүлсэн дугаар буюу үйлчилгээний ID дугаар ирсэн утасны дугаарыг дээрх нүдэнд оруулна
Өнөөдөр үйлчилгээ авсан иргэдийн тоон мэдээлэл
Өвөрхангай аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Утас : +976 7032 1111, Имэйл : @yahoo.com

© Веб системийг Д.Очирбат 2020 он